Page 1 of 3

ბირთვისი - 18.05.2014

Posted: 25 მაი 2014, 20:35
by paata_
© Tamusia მე დავწერ არატრადიციულ რეპორტაჟს:

შევიკრიბეთ, წავედით.

ცხელოდა.

ვიარეთ ბუნებაში. ვიარეთ ბევრი.

ვიურთიერთეთ.

დავტკბით ბუნებით და ურთიერთობით.

ზოგი მეტად დაიღალა, ზოგი ნაკლებად.

ერთმა ჯგუფმა წინ გაგვასწრო, მაგრამ მალე გავარკვიეთ, რომ სწორად უვლიათ და მშვიდობით შევხვდით.

სურათები რეალობას ვერ გადმოცემენ.

წადით თქვენც, იარეთ, კარგი იყო Smile

და ბოლოს - მე მიყვარს კარავი.ჯე. მე მასთან თავს კარგად ვგრძნობ და ეს გრძნობა დიდი რამეა. ეს არის გრძნობა ჯანსაღი სიმსუბუქის, ზომიერი ნდობის და ადამიანურობის.


© Tamusia

ბირთვისი - 18.05.2014

Posted: 25 მაი 2014, 20:39
by paata_

ბირთვისი - 18.05.2014

Posted: 25 მაი 2014, 20:40
by paata_

ბირთვისი - 18.05.2014

Posted: 25 მაი 2014, 20:40
by paata_

ბირთვისი - 18.05.2014

Posted: 25 მაი 2014, 20:40
by paata_

ბირთვისი - 18.05.2014

Posted: 25 მაი 2014, 20:41
by paata_

ბირთვისი - 18.05.2014

Posted: 25 მაი 2014, 20:41
by paata_

ბირთვისი - 18.05.2014

Posted: 25 მაი 2014, 20:42
by paata_

ბირთვისი - 18.05.2014

Posted: 25 მაი 2014, 20:42
by paata_

ბირთვისი - 18.05.2014

Posted: 25 მაი 2014, 20:42
by paata_

ბირთვისი - 18.05.2014

Posted: 25 მაი 2014, 20:43
by paata_

ბირთვისი - 18.05.2014

Posted: 25 მაი 2014, 20:43
by paata_

ბირთვისი - 18.05.2014

Posted: 25 მაი 2014, 20:44
by paata_

ბირთვისი - 18.05.2014

Posted: 25 მაი 2014, 20:44
by paata_

ბირთვისი - 18.05.2014

Posted: 25 მაი 2014, 20:45
by paata_