საქართველოს მდინარეებისა და ტბების თევზები

ნადირობის და თევზაობის მოყვარულთათვის

Moderators: Druides, Druides, Druides, Druides

User avatar
Trouter
მაწანწალა
Posts: 676
Joined: 17 ოქტ 2006, 13:06
Location: Tbilisi
საქართველოს მდინარეებისა და ტბების თევზები

Post by Trouter » 29 ნოე 2007, 18:39

აბათუმნისწყალი-გოჭალა,თაღლითა
ალაზანი--ბლიკა,გველანა,გოჭალა,თაღლითა,ალმახი,კობრი,ლოქო,მურწა,ფარგა,ქაშაპი,შამაია,ციმორი,წვერა,ჭანარი,ჭერეხი,ხრამული.
ალგეთი-გოჭალა,ხრამული.
არაგვი--
გოჭალა,თაღლითა,კალმახი,მურწა,ტობი,ქაშაპი,ციმორი,წვერა,ჭანარი ,ხრამული.
აჭარისწყალი--გოჭალა,ხრამული
ახალქალაქისწყალი--გოჭალა,თაღლითა,მურწა,წვერა,
ამტყელის ტბა---ტობი,წვერა.
ბესლა---კეფალი,ტობი.
ბესლეთი---გველთევზა
ბზიფი---ვიმბა,ზუთხი,კალმახი,ლობანი,ორაგული,სალამურა,სვია,ტობი,ქაშაპი,წვერა.
ბაზალეთის ტბა--ამური,კობრი,რიპუსი,ქაშაპი,ხრამული.
ბებესირის ტბა---გუწუ,კაპარჭინა,კობრი,ლოქო,ტაფელა,ფარფლწითელა,ქარიყლაპია,ქაშაპი,ქორჭილა.
გუმისთა---ვიმბა,ზუთხი,კალმახი,კეფალი,ორაგული,სალამურა,ტარაღანა,ტობი.
გუჯარეთისწყალი---თაღლითა
გომარეთის ტბა---კობრი
გორაფის ტბა---კალმახი
ენგური----ვიმბა,ზუთხი,თეთრულა,კალმახი,კაპარჭინა,კეფალი,კობრი,ლობანი,ნემსთევზა,ორაგული,სალამურა,სამეკალა,სვია,ტარაღანა,ტაფელა,ტობი,ფარგა,ფარფლწითელა,ქარიყლაპია,ქაშაპი,ქორჭილა,ღორჯო,წვერა.
ერისწყალი---ზუთხი
ერწოს ტბა---კალმახი
თიქორი---თეთრულა,კამბალა,კაპარჭინა,კობრი,ლობანი,მურწა,ნაფოტა,რიპუსი,ტაფელა,ქაშაპი,შამაია,ციმორი,წვერა,ჭანარი,ხრამული.
თბილისის წყალსაცავი---გველანა,თაღლითა,კალმახი,კობრი,მურწა,ნაფოტა,რიპუსი,ტაფელა,ქაშაპი,შამაია,ციმორი,წვერა,ჭანარი,ხრამული
იორი---ბლიკა,გველანა,გოჭალა,თაღლითა,კალმახი,კობრი,ლოქო,მურწა,ნაფოტა,ტობი,ქაშაპი,შამაია,ციმორი,წვერა,ჭანარი,ჭერეხი,ხრამული.
ინკიტის ტბა---კობრი,ლობანი,ფარგა.
კელასური----სალამურა
კინტრიში----გველთევზა,ორაგული,ტობი,ქაშაპი,წვერა.
კოდორი-----ვიმბა,ძუთხი,კალმახი,კეფალი,კობრი,ლობანი,ორაგული,სალამურა,სვია,ტარაღანა,თაფელა,ტობი,ქარიყლაპია,ქაშაპი,ღორჯო,წვერა.
კახაბერის ტბა---ნამსთევზა.
კუმისის ტბა----ამური,სქელშუბლა,კობრი.
ლიახვი---გოჭალა,თაღლითა,მურწა,ციმორი,წვერა,ჭანარი,ხრამული.
ლისის ტბა---ამური,კობრი,ლოქო,სქელშუბლა.
ლაჯანურის წყალსაცავი----წვერა.
მალთაყვა---ქაშაპი
მაშავერა---გოჭალა
მაჭახელა----გოჭალა,ორაგული,ხრამული.
მტკვარი---ბლიკა,გველანა,გოჭალა,თაღლითა,კალმახი,კობრი,ლოქო,ნაფოტა,სვია,ტაფელა,ტობი,ფორეჯი(მინგეჩაურის ქვემოთ),ქაშაპი,შამაია,ციმორი,წვერა,ჭანარი,ჭერეხი,ხრამული.
მზის ტბა----კალმახი
მარაბდის წყალსაცავი----ამური
ნატანები----ვიმბა,ტობი,ქარიყლაპია.
ნურიის ტბა----კეფალი,ლობანი,ნემსთევზა,ფარფლწითელა,ღორჯო.
ოქუმი----ზუთხი
ოჩხამური---გველთევზა,ქარიყლაპია.
პალიასტომის ტბა------გველთევზა,გუწუ,ვიმბა,კამბალაკაპარჭინა,კეფალი,კობრი,ლობანი,ლოქო,ნემსთევზა,სამეკალა,ტარაღანა,ტაფელა,ფარგა,ფარფლწითელა,ფორეჯი,ქარიყლაპია,ქაშაპი,ქაშაყი,ქორჭილა,ღორჯო.
რიონი----გველთევზა,გუწუ,ვიმბა,ზუთხი,კალმახი,კამბალა,კაპარჭინა,კეფალი,კობრი,ლოქო,ნემსთევზა,სამეკალა,სვია,ტარაღანა,ტაფელა,ტობი,ფარგა,ფარფლწითელა,ფორეჯი,ქარიყლაპია,ქაშაპი,ქაშაყი,ქორჭილა,ღორჯო,წვერა.
რიწის ტბა-----კალმახი
სურამულა-----გოჭალა,თაღლითა.
სუფსა-----გველთევზა,გუწუ,ვიმბა,ზუთხი,კალმახი,კაპარჭინა,კფალი,კობრი,ლობანი,ლოქო,ტაფელა,ტობი,ქარიყლაპია,ქაშაპი,ქაშაყი,ქორჭილა,ღორჯო,წვერა.
სხალთა----გოჭალა,ხრამული.
საღამოს ტბა-----კალმახი,კობრი,რიპუსი,ქაშაპიწვერა.
სკურჩიის ტბა-----ტაფელა,ქარიყლაპია.
სიონის წყალსაცავი-----გველანა,თაღლითა,კალმახი,მურჭა,ქაშაპი,ციმორი,შამაია,წვერა,ხრამული.
თეხური----თეთრულა.
ტაბაწყურის ტბა------კალმახი,კობრი,რიპუსი,სიგი,ჭაფალა.
ტყიბულის წყალსაცავი-----კალმახი,კობრი,წვერა.
ფიჩორა-----ქარიყლაპია,ქაშაყი.
ფოცხოვი----მურწა,წვერა,ხრამული.
ფსოუ-----ზუთხი,სვია,წვერა.
ფარავნის ტბა-----კალმახი,კობრი,რიპუსი,ქაშაპი,წვერა,ჭაფალა.
ღალიძგა-----ზუთხი,სვია,თარაღანა.
ყვირილა------გველანა,კალმახი,ტობი,ქაშაპი,ღორჯო,წვერა,ხრამული.
შავწყალა------კალმახი,ორაგული,ტობი,ქარიყლაპია.
შავნაბადას ტბა-------კაპარჭინა,კობრი,ქორჭილა.
შაორის წყალსაცავი------კალმახი,კობრი.
ჩაისუბნისწყალი-------სალამურა
ჩაქვისწყალი------სალამურა,ტობი.
ჩოლოქი------ქარიყლაპია,წვერა.
ცივი-------ვიმბა
ძირულა-----გველანა,ტობი,ქაშაპი,ღორჯო,წვერა,ხრამული.
წყალწითელა-----გველთევზა
ჭოროხი-------გველთევზა,გოჭალა,ვიმბა,ზუთხი,კალმახი,კეფალი,ლობანი,ლოქო,სალამურა,სვია,ტარაღანა,ტობი,ფარფლწითელა,ფორეჯი,ქაშაპი,ღორჯო,წვერა,ხრამული.
ჭურია-----თეტრულა,კამბალა,კობრი,ნემსთევზა,ორაგული,ტაფელა,ფარგა,რარფლწითელა,ქარიყლაპია,ქაშაყი,ქორჭილა,ღორჯო.
ხობი------გველთევზა,ვიმბა,ზუთხი,კალმახი,კაპარჭინა,კეფალი,კობრი,ლობანი,ლოქო,ნემსთევზასამეკალა,სალამურა,სვია,ტაფელა,ტობი,ფარგა,ქარიყლაპია,ქაშაპი,ქორჭილა,ღორჯო,წვერა.
ხრამი----ბლიკა,გოჭალა,თაღლითა,მურწა,ტაფელა,ტობი,ქაშაპი,შამაია,ციმორი,წვერა,ჭანარი,ჭერეხი,ხრამული.
ხრამის წყალსაცავი------კალმახი,კობრი,ქაშაპი,წვერა,
ჯუმი------კობრი
ჯანდარის ტბა------ამური,ბლიკა,გველანა,გუწუ,თაღლითა,კობრი,ლოქო,ტაფოტა,სქელშუბლა,ტაფელა,ტობი,ქაშაპი,შამაია,ციმორი,წვერა,ჭანარი,ჭერეხი,ხრამული.
ჯაპანის ტბა-----ამური,გუწუ,სქელშუბლა,ქარიყლაპია.

User avatar
Trouter
მაწანწალა
Posts: 676
Joined: 17 ოქტ 2006, 13:06
Location: Tbilisi
საქართველოს მდინარეებისა და ტბების თევზები

Post by Trouter » 29 ნოე 2007, 18:43

თავიდანვე შევნიშნავ, რომ სია ზოგ შემთხვევაში არასრულია და ზოგში კი მცდარიც კი შეიძლება გამოდგეს... თან 30 წლის წინანდელი წიგნიდანაა აღებული... ალბათ ის წიგნიც უფრო ადრინდელი წყაროებით შეავსეს... ასე რომ :wink:
ვისაც შეგიძლიათ უტყუარი ინფორმაციით შეავსეთ.:)
წინასწარ დიდ მადლობას მოგახსენებთ. :)

User avatar
Kavtaradze
იეტი
Posts: 1151
Joined: 27 მაი 2007, 23:34
Location: კოსმოს
საქართველოს მდინარეებისა და ტბების თევზები

Post by Kavtaradze » 13 დეკ 2007, 13:12

არაგვი--
გოჭალა,თაღლითა,კალმახი,მურწა,ტობი,ქაშაპი,ციმორი,წვერა,ჭანარი ,ხრამული.
:D მურწა,კალმახი,ნაფოტა და ხრამულია არაგვში მარტო :D


User avatar
ლეონტი
იეტი
Posts: 4805
Joined: 26 მაი 2007, 22:48
Location: ღურბელი
Contact:
საქართველოს მდინარეებისა და ტბების თევზები

Post by ლეონტი » 18 დეკ 2007, 16:21

ქავთარაძე.
გააჩნია რა მონაკვეთზე.

Forest
ბოდიალა
Posts: 176
Joined: 05 მარ 2006, 18:32
საქართველოს მდინარეებისა და ტბების თევზები

Post by Forest » 19 იან 2008, 22:00

Trouter,
ხომ არ იცი ალგეთის წყალსაცავში რა თევზია? გამიგია, საზანი, ხრამული, კარასი... კიდევ არის რამე თუ ესეც არ არის?

User avatar
Trouter
მაწანწალა
Posts: 676
Joined: 17 ოქტ 2006, 13:06
Location: Tbilisi
საქართველოს მდინარეებისა და ტბების თევზები

Post by Trouter » 21 იან 2008, 13:45

Forest

რაც ჩამოთვალე ეგ ვიცი მეც :)

Forest
ბოდიალა
Posts: 176
Joined: 05 მარ 2006, 18:32
საქართველოს მდინარეებისა და ტბების თევზები

Post by Forest » 21 იან 2008, 14:46

Trouter,
შენ დაგიჭერია მანდ რამე? ან იცი ვისაც დაუჭერია?

და მაქეთკენ არის კიდევ სხვა რამე სათევზაო ტბა/მდინარე?

oto
ბოდიალა
Posts: 161
Joined: 29 აპრ 2007, 22:44
Location: Tbilisi
საქართველოს მდინარეებისა და ტბების თევზები

Post by oto » 21 იან 2008, 21:16

Forest wrote:Trouter,
ხომ არ იცი ალგეთის წყალსაცავში რა თევზია? გამიგია, საზანი, ხრამული, კარასი... კიდევ არის რამე თუ ესეც არ არის?
შენ რაც ჩამოთვალე მე პირადად ყველა დამიჭერია,მაგრამ ცოტა კლიაოზნიკი ტბაა,შეიძლება ერთ დღეს მაგარი კლოვი იყოს მეორე დღეს ახვიდე და საერთოდ ვერაფერი დაიჭირო.მანდ ადგილებსაც ააქვს მნიშვნელობა.უფრო სათავისკენ ჯობია.

Forest
ბოდიალა
Posts: 176
Joined: 05 მარ 2006, 18:32
საქართველოს მდინარეებისა და ტბების თევზები

Post by Forest » 21 იან 2008, 22:01

oto,
როდის თევზაობ ხოლმე ანუ მანდ როდის მოდის თევზი, ზაფხულში ,შემოდგომაზე, გაზაფხულზე?...

თუ მაგ მხარეს კარგად იცნობ, ხომ არ იცი არის რამე სანადირო მაქეთკენ?

oto
ბოდიალა
Posts: 161
Joined: 29 აპრ 2007, 22:44
Location: Tbilisi
საქართველოს მდინარეებისა და ტბების თევზები

Post by oto » 21 იან 2008, 23:05

Forest wrote:oto,
როდის თევზაობ ხოლმე ანუ მანდ როდის მოდის თევზი, ზაფხულში ,შემოდგომაზე, გაზაფხულზე?...

თუ მაგ მხარეს კარგად იცნობ, ხომ არ იცი არის რამე სანადირო მაქეთკენ?
მანდ ყველაზე კარგი სათევზაო დრო ივნის ივლისია.რაც შეეხება ნადირობას ეგ ადგილები ნაკრძალია.

Forest
ბოდიალა
Posts: 176
Joined: 05 მარ 2006, 18:32
საქართველოს მდინარეებისა და ტბების თევზები

Post by Forest » 21 იან 2008, 23:38

oto,
მე რამდენადაც ვიცი ალგეთის ნაკრძალი სადღაც მანგლისის მიდამოებში მთავრდება, დარწმუნებული ხარ რომ ალგეთის წყალსაცავის მიდამოები ნაკძალია? ეხლა მიუერთეს?

User avatar
Trouter
მაწანწალა
Posts: 676
Joined: 17 ოქტ 2006, 13:06
Location: Tbilisi
საქართველოს მდინარეებისა და ტბების თევზები

Post by Trouter » 22 იან 2008, 11:18

Forest

საკუთარი გამოცდილება მაგ მხარესთან დაკავშირებით თითქმის არ მაქვს :( ასე რომ ბვრ ვერაფერს გირჩევ.

oto
ბოდიალა
Posts: 161
Joined: 29 აპრ 2007, 22:44
Location: Tbilisi
საქართველოს მდინარეებისა და ტბების თევზები

Post by oto » 23 იან 2008, 10:55

მე რამდენადაც ვიცი ალგეთის ნაკრძალი სადღაც მანგლისის მიდამოებში მთავრდება, დარწმუნებული ხარ რომ ალგეთის წყალსაცავის მიდამოები ნაკძალია? ეხლა მიუერთეს?
მასე დაზუსტებით ნამდვილათ არ ვიცი,სად იწყება და სად მთავრდება ნაკრძალი,მაგრამ დანამდვილებით ვიცი,რომ სადაც წყალსაცავი მდებარეობს ეგ ნაკრძალია.

User avatar
lama
იეტი
Posts: 12572
Joined: 03 მაი 2004, 13:46
Location: ისნის კარავი
Contact:
საქართველოს მდინარეებისა და ტბების თევზები

Post by lama » 23 იან 2008, 13:25

მდ. დოლრა - კალმახი
www.toba.ge
დატოვე შენი კვალი საქართველოში

ახალი თემის შექმნა
პასუხი თემაზე

FORUM_PERMISSIONS

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

ახალი წერილი ახალი წერილი    ახალი წერილი არაა ახალი წერილი არაა    ანონსი ანონსი
ახალი წერილი [ ცხარე ] ახალი წერილი [ ცხარე ]    ახალი წერილი არაა [ ცხარე ] ახალი წერილი არაა [ ცხარე ]    თვალშისაცემი თვალშისაცემი
ახალი წერილი [ დაკეტილია ] ახალი წერილი [ დაკეტილია ]    ახალი წერილი არაა [ დაკეტილია ] ახალი წერილი არაა [ დაკეტილია ]